مهارت‌ها

html ,css

60%

office

80%

laravel-php-python

40%

network,+ network

60%

Mybb ,joomla , wordpress

80%

photoshop

60%

. javascript، bootstarp

40%

microsoft sql server

40%

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

دوره ها و گواهینامه ها

فریم ورک لاراول (laravel)

موسسه: مجتمع فنی انقلاب

تماس با من